Projectbureau Buis-Pomona
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
T: 0297 349487
F: 0297 349647
E: mail@buispomona.nl
Over Buis-Pomona
Projectbureau Buis-Pomona adviseert en begeleidt bouwprojecten vanaf idee tot realisatie

Onze klanten zijn:

Bedrijven:

 • Productiebedrijven:
 • Bloemen en planten
 • MKB actief in diverse branches
 • Transport- en opslag
 • Handel in potten, keramiek, glaswerk, etc.
 • Recreatie; jachthaven, caravanstallingen, etc.

Particulieren
Bestemmingsprocedures in het kader van nieuwbouw of uitbreiding van (uw) woning.
Uitwerken en indienen bezwaarschriften en zienswijzen op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen,
handhaving en overheidsbesluiten).

Overheden
Advisering inzake bestemmingsplanprocedures zoals duurzame energie en ontsluiting van te ontwikkelen gebieden.

Wij zijn gespecialiseerd in;

Nieuwbouw: meedenken vanaf het begin;
 • Zoeken en bemiddelen van een vestigingslocatie
 • Het ontwerp en de inrichting
 • Verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen (zoals Bouw, Milieu, Brandveiligheid, opmaak ruimtelijke onderbouwing);
 • Opstellen bouwkosten begroting
 • Vrijstellingsprocedures bestemmingsplan;
 • Aanvragen en vergelijken van offertes;
 • Begeleiding uitvoering bouw;
Bestaande bouw:
 • Structuur aanbrengen in een uitbreiding of wijziging;
 • Advies over continu veranderende eisen vanuit de overheid;
 • Optimalisering van het gebruik van de huidige locatie
 • Duurzaam maken van het energie verbruik
Duurzame energie voor bedrijven en woningen:
 • Adviseren en realisatie van zonnecollectoren, windenergie, KWO, Geothermie etc.
 • Zonnepanelen, restwarmte benutting (bestaande) koelcellen
 • Duurzaam maken van het energieverbruik
Bedrijfsbeeindiging
 • Begeleiding bij het afbouwen van uw bedrijf
  (Afbouwen is ook ondernemen)
Teeltadvies
 • Teeltwijziging/ optimalisatie
 • Klimaatbeheersing