Projectbureau Buis-Pomona
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
T: 0297 349487
F: 0297 349647
E: mail@buispomona.nl
Projectvoorbereiding
Het uit handen geven van locatieontwikkeling, nieuwbouw en het verkrijgen van de benodigde vergunningen is steeds meer noodzakelijk geworden voor ondernemers met als gevolg van:
  • de complexe regelgeving (WVG, milieu) en het "vertalen" van die regelgeving voor ondernemers
  • de noodzakelijke samenwerking tussen ondernemers
  • de ondernemer heeft zijn tijd primair nodig voor het runnen van zijn onderneming
  • (jonge) ondernemers zijn gebaad bij onafhankelijke ondersteuning
  • een sterke partij is noodzakelijk bij de ontwikkeling van bovengemeentelijke visie op het gebied van Ruimtelijke Ordening.
Samenvattend: Projectbureau Buis-"Pomona" vervult voor ondernemers de rol van intermediair tussen overheid en bedrijven.

"VAN ONTWERP TOT UITVOERING IN VERTROUWDE HANDEN"

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van:

Ruimtelijke Ordening voor particulieren en bedrijven:

*Opzetten en indienen bouwaanvragen in overleg met klant en gemeente
* Overleg architect, opzetten tekeningen voor vergunningsaanvraag
* Ontheffing/ wijzigingen aanvragen op bestemmingsplannen
* Opstellen zienswijze/ reactie in het kader van bestemmingsplanprocedures (bij ter visie legging)
* Bestemmingswijziging vrijkomende agrarische bebouwing
* Ruimte voor ruimte regeling toepassen op uw situatie indien mogelijk
* Handhavingprocedures begeleiden voor de klant (dwangsom/ bestuursdwang)

Milieu:

* Milieuvergunningsaanvragen opzetten en indienen in overleg met klant en gemeente
* AMVB meldingen opzetten en indienen in overleg met klant en gemeente
* Opzetten milieutekeningen