Projectbureau Buis-Pomona
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
T: 0297 349487
F: 0297 349647
E: mail@buispomona.nl
Brandbeveiliging
De strenge regelgeving op het gebied van brandbeveiliging, heeft Projectbureau Buis-"Pomona" vertaald in het verzorgen van een up-to-date brandbeveiligingssysteem in uw bedrijf of bedrijfsruimten.

De procedure bestaat in eerste instantie uit het samenstellen van een rapport waarin de volgende zaken worden aangegeven:
  • de constructieve brandveiligheid
  • veilig vluchten
  • brandveiligheidsinstallaties
  • toetsing aan het bouwbesluit en bouwverordening
Aan de hand van de uitkomst van de rapportage wordt bepaald in hoeverre, en welke maatregelen genomen moeten worden.
Het verkrijgen van een verbruikersvergunning is een resultaat van deze brandbeveiligingsaanpak.

Wanneer maatregelen noodzakelijk zijn, wordt een programma van eisen en een begroting opgesteld of beoordeeld. Tenslotte vindt controle plaats op de gerealiseerde voorzieningen.

"VAN ONTWERP TOT UITVOERING IN VERTROUWDE HANDEN"