Projectbureau Buis-Pomona
Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
T: 0297 349487
F: 0297 349647
E: mail@buispomona.nl
Particulieren
Wij werken niet alleen voor bedrijven ook u als particulier kunt tegen problemen met uw gemeente oplopen;

* Bouwaanvragen opzetten en indienen voor nieuwbouw of uitbreiding
* Ruimtelijke onderbouwingen (motivatie) schrijven voor bouwaanvraag
* Aanvragen ontheffing en wijziging van bestemmingsplannen
* Opstellen van inspraakreacties en bezwaarschriften (bv tegen bestemmingsplannen,
structuurvisies, ongewenstebouwplannen)
* Advisering en bezwarenprocedures bij handhaving (dwangsommen, bestuursrecht), onteigening," gedwongen verplaatsing en WvG (Wet voorkeursrecht Gemeenten)